Dopravní inspektorát Magistrát hl.města Prahy, Jungmannova

Dopravní inspektorát Magistrát hl.města Prahy, Jungmannova

Jungmannova 35
110 00 Praha 1

Informace o autoservisu Dopravní inspektorát Magistrát hl.města Prahy, Jungmannova

Magistrát hlavní město Praha - Odbor dopravně správních agend

 

Agenda pracoviště:

- Nařizuje přezkoumání odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění

- Nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění

- Poskytuje údaje z registru řidičů

- Provádí odnětí řidičského oprávnění, přijímá žádosti na vzdání se řidičského oprávnění

- Provádí podmínění a omezení řidičského oprávnění

- Provádí zápisy do mezinárodního řidičského průkazu, týkající se zákazu řízení, omezení, podmínění nebo odnětí řidičského oprávnění

- Provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění

- Provádí zkoušky učitelů autoškol

- Provádí zkoušky z profesní způsobilosti řidičů

- Provádí změny údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

- Přijímá a schvaluje žádosti na výcviková vozidla v autoškole a oznámení o změně jejich užívání

- Přijímá odevzdané řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy

- Přijímá oznámení o změnách údajů v řidičském průkazu

- Přijímá oznámení změn týkajících se údajů a dokladů nutných pro registraci k provozování autoškoly, rozhoduje o změně registrační listiny

- Přijímá seznamy účastníků výuky nebo výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

- Přijímá seznamy žadatelů o řidičská oprávnění

- Přijímá žádosti a uděluje příslušné řidičské oprávnění

- Přijímá žádosti a vydává paměťové karty

- Přijímá žádosti o vrácení řidičského průkazu

- Přijímá žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu

- Přijímá žádosti o vydání registrace k provozování autoškoly

- Přijímá žádosti o vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem

- Přijímá žádosti o vydání řidičského průkazu

- Přijímá žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

- Přijímá žádosti o zrušení omezení řidičského oprávnění

- Přijímá žádosti o zrušení podmínění řidičského oprávnění

- Rozhoduje o odejmutí registrace k provozování autoškoly

- Rozhoduje o odnětí profesního osvědčení učitele autoškoly

- Rozhoduje o pozastavení řidičského oprávnění

- Rozhoduje o vydání profesního osvědčení pro učitele autoškoly

- Uděluje řidičská oprávnění

- Ukládá pokuty za porušení povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

- Vede registr silničních vozidel

- Vede registr řidičů, provádí zápisy do registru řidičů

- Vrací řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy

- Vydává duplikát průkazu profesní způsobilosti řidiče

- Vydává duplikáty technického průkazu

- Vydává duplikáty řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

- Vydává mezinárodní řidičské průkazy

- Vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče

- Vydává Profesní osvědčení (učitele autoškoly)

- Vydává rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly

- Vydává speciální označení vozidla pro přepravu postižených osob

- Vydává řidičské průkazy na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem

- Vydává řidičské průkazy

- Vyměňuje řidičské průkazy

- Zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti

Kde nás najdete?

Zobrazit